TIN TỨC

Quy định về mẫu số và ký hiệu hóa đơn điện tử bạn cần biết
Quy định về mẫu số và ký hiệu hóa đơn điện tử bạn cần biết
Quy định về mẫu số và ký hiệu hóa đơn điện tử bạn cần biết
Quy định về mẫu số và ký hiệu hóa đơn điện tử bạn cần biết
Quy định về mẫu số và ký hiệu hóa đơn điện tử bạn cần biết
Quy định về mẫu số và ký hiệu hóa đơn điện tử bạn cần biết

HƯỚNG DẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

STT Loại văn bản Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung tóm tắt
1 Thông tư 88/2020/TT-BTC 30/10/2020

Thông tư 88/2020/TT-BTC điều chỉnh bổ sung

Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn

điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

2 Nghị định 125/2020/NĐ-CP 19/10/2020

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP 19/10/2020

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc quản lý, sử dụng chứng từ

4 Thông tư 68/2019/TT-BTC 30/09/2019

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

5 Công văn 4178/TCT-CS 15/10/2019

Một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Tư vấn bán hàng
0896 618 691
0869 395 558
Hỗ trợ kĩ thuật 1900 633 651 1900 066 668
Mua ngay