Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành 17/01/2014

04/02/2021
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

Số/Ký hiệu: 04/2014/NĐ-CP

Ngày ban hành: 17/01/2014

Cơ quan ban hành: Chính Phủ

Tên văn bản: Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

=>> Mời quý khách hàng tải văn bản về: Tải về.

Tư vấn bán hàng
0896 618 691
0869 395 558
Hỗ trợ kĩ thuật 1900 633 651 1900 066 668
Mua ngay