Hình thức của hóa đơn điện tử

26/05/2021
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều nhà mạng hóa đơn điện tử, mỗi nhà mạng lại có những ưu điểm tính năng riêng, nhưng phải có những hình thức phù hợp với quy định của pháp luật và được cơ quan thuế chấp nhận. 

1, Hóa đơn điện tử là gì?

Tại điều 3 của Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, định nghĩa hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử và đáp ứng quy định của pháp luật.

Link:https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-32-2011-TT-BTC-huong-dan-ve-khoi-tao-phat-hanh-su-dung-hoa-don-dien-tu-120233.aspx

2, Hình thức của hóa đơn điện tử

Hình thức thể hiện Hóa đơn điện tử phải tuân thủ phụ lục Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, về Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn; Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn…., 

2.1. Tên loại hoá đơn: 

Gồm: Hoá đơn giá trị gia tăng, Hoá đơn bán hàng; Hoá đơn xuất khẩu; Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý; tem; vé; thẻ.

2.2. Ký hiệu mẫu số hoá đơn (mẫu hoá đơn): 

Ký hiệu mẫu số hoá đơn có 11 ký tự

 •     2 ký tự đầu thể hiện loại hoá đơn
 •     Tối đa 4 ký tự tiếp theo thể hiện tên hoá đơn
 •     01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên của hóa đơn
 •     01 ký tự tiếp theo là “/” để phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.
 •     03 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

Bảng ký hiệu 6 ký tự đầu của mẫu hóa đơn:

Loại hoá đơn Mẫu số
1- Hoá đơn giá trị gia tăng.

2- Hoá đơn bán hàng.

3- Hoá đơn xuất khẩu.

4- Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan).

5- Các chứng từ được quản lý như hóa đơn gồm:

+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ;

+ Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.

 

01GTKT

02GTTT

06HDXK

07KPTQ

 

 

03XKNB

04HGDL

 

2.3. Ký hiệu hoá đơn: 

Ký hiệu hoá đơn có 6 ký tự đối với hoá đơn của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in và 8 ký tự đối với hoá đơn do Cục Thuế phát hành.

o      2 ký tự đầu để phân biệt các ký hiệu hóa đơn.

Ký tự phân biệt là hai chữ cái trong 20 chữ cái in hoa của bảng chữ cái tiếng Việt bao gồm: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y;

o      3 ký tự cuối cùng thể hiện năm thông báo phát hành hoá đơn và hình thức hoá đơn.

Năm thông báo phát hành hoá đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm thông báo phát hành;

Ký hiệu của hình thức hoá đơn: sử dụng 3 ký hiệu:

E: Hoá đơn điện tử,

T: Hoá đơn tự in,

P: Hoá đơn đặt in;

– Giữa hai phần được phân cách bằng dấu gạch chéo (/).

Ví dụ:

TB/21E: trong đó TB: là ký hiệu hóa đơn; 21: hóa đơn phát hành năm 2021; E: là ký hiệu hóa đơn điện tử;

NL/21T: trong đó NL: là ký hiệu hóa đơn; 21: hóa đơn phát hành năm 2021; T: là ký hiệu hóa đơn tự in;

PP/21P: trong đó PP: là ký hiệu hóa đơn; 21: hóa đơn phát hành năm 2021; P: là ký hiệu hóa đơn đặt in.

Để phân biệt hoá đơn đặt in của các Cục Thuế và hoá đơn của các tổ chức, cá nhân, hoá đơn do Cục Thuế in, phát hành thêm 02 ký tự đầu ký hiệu (gọi là mã hoá đơn do Cục Thuế in, phát hành).

Ví dụ: Hoá đơn do Cục thuế Hà Nội in, phát hành có ký hiệu như sau:

01AA/21P thể hiện Hoá đơn có ký hiệu do Cục Thuế Hà Nội đặt in, phát hành năm 2021;

03AB/21P thể hiện Hoá đơn có ký hiệu do Cục Thuế TP HCM đặt in, phát hành năm 2021;

(Danh sách Mã hóa đơn của Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát hành theo Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC)

2.4. Số thứ tự hoá đơn: 

Ghi bằng dãy số tự nhiên liên tiếp trong cùng một ký hiệu hoá đơn, bao gồm 7 chữ số.

2.5. Liên hoá đơn:

Mỗi số hoá đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong đó 2 liên bắt buộc:

o      Liên 1: Lưu 

o      Liên 2: Giao cho người mua

Các liên từ liên thứ 3 trở đi được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hoá đơn quy định.

2.6. Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn

Đặt ở phần dưới cùng, chính giữa hoặc bên cạnh của tờ hóa đơn./.

3, Ưu điểm của Hóa đơn điện tử Newinvoice.

3.1 Về uy tín Newinvoice

New-invoice với 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này luôn trong top 5 doanh nghiệp được Cục thuế Hà Nội tin tưởng đánh giá cao và giới thiệu các doanh nghiệp sử dụng, sản phẩm Hóa đơn điện tử của New-invoice đã phục vụ hàng chục nghìn khách hàng doanh nghiệp góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp, giúp tiết kiệm đến 90% chi phí so với sử dụng hóa đơn giấy.

https://newinvoice.com.vn/danh-sach-cong-ty-phoi-hop-hoa-don-dien-tu/

3.1 Về nghiệp vụ hóa đơn điện tử:

Hóa đơn điện tử New-invoice đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC Thông tư 39/2014/TT-BTC, Quyết định 635/QĐ-TCT quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

Hiện nay New-invoice đang có rất nhiều chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp mới. Xem ngay báo giá hóa đơn Newinvoice: https://newinvoice.com.vn/bao-gia/

Liên hệ ngay với chúng tôi qua:

Văn phòng giao dịch: Phòng 203 tầng 2B, tòa nhà N04B1, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

HOTLINE: 1900 633 651

facebook:https://www.facebook.com/newinvoice.vn

 

 

Tư vấn bán hàng
0896 618 691
0869 395 558
Hỗ trợ kĩ thuật 1900 633 651 1900 066 668
Mua ngay